قبلیرانا پلاس و دنا پلاس توربو با گیربکس شش ‌سرعته می‌آیند
بعدیتغییر چهره سایپا در مسیر بومی سازی و تنوع محصول