قبلیدیفرانسیل چیست ؟
بعدییک خودرو، از حدود ۳۰,۰۰۰ قطعه مجزا تولید می‌شود